Month: February 2014

ಪಾಟ್

ಚಂಗ್ರಾಂದಿ

ಕೊಡಗ್|ಕಿದ್|| ಬಲು ಬೊಮ್ಮೆ || ಚಂಗ್ರಾಂದಿ| ನಮ್ಮೆ || ಭಗ|ಂಡಂಡ|| ನೆಲೆ|ಲಂದ್|| ಜನ|ಡಾ…| ಒತ್ತೊ|ರ್ಮೆ||ಕೊಡಗ್|ಕಿದ್|| ಕ್ರೋಢ| ನೆಲ||ಕ್ಕೀ| ಭಾಗ್ಯ| ಮುನಿ|ತಂದ|| ಸೌ|ಭಾಗ್ಯ|| ಮೋಕ್ಷ|ಯೋ..||ಗ| ಭಾಗ್ಯ|| ಭಕ್ತ|ಜನಕ್ಕಿದ್|| ಭಾ…ಗ್ಯ|| ಕೊಡಗ್‌|ಕಿದ್|| ಬೇ|ಕೋವ್||ಕೂ…| ಭಾ…ಗ್ಯ|| ಪುಟ್ಟ್| ಬೆ…||ಚ್ಚಿತ್| ಪೂಜ್ಯ|| ಸಾಲ್| ಬೊ||ತ್ತ್‌ಡ| ರಾಜ್ಯ|| ಪಚ್ಚೆ| ಬೊಳೆ||ಕದೆ| ಭಾ…ಗ್ಯ||ಕೊಡಗ್‌|ಕಿದ್|| ಓಣಿ| ಪಟ್ಟಿನ|| ಆ…ದ್ಯ..||ಓದಿ..

ಪಾಟ್

ನೀನಾ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂ

ಪಚ್ಚೆರಂಗ್ ಬಳ್ಳಿಲ್| ಬೀಂದ್ ಪಾಲ್ ರಂಗ್‌ಲ್| ಚಾಂದ್ ಮೀತ್ ಮಿಂಞಲ್| ಗಮನದ್ ಗಾಳಿಲ್| ತೇಂಬಾಡ್ ಬಪ್ಪಕ| ಮುತ್ತ್‌ನೂರ್‍ ಕೊಡ್‌ಪಿಯಾ| ನೀನಾ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂವ್| ಏಳ್ ಸುತ್ತ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂ| ಪಾರಂಗ್ ಮೂಡ್‌ನ ಬಾಣಕ್ ಕಾಟಿ| ಞಾಣಗೊಂಡ್ ಮೋಡದ ಕಡಪಾಂದ್ ಪೋಚಿ| ಪೂಂದೆಳಿ ಮೂಡ್‌ಲ್ ಕಣ್ಣ್ ಚಿಮ್ಮಿಕಾಕುವ – ನೀನಾಓದಿ..