Month: February 2012

ಪಾಟ್

ಮಕ್ಕಡ ಪಾಟ್ – ೬

ಚಿಣಿ ಬೆರ, ಚಿಂಡಾಣಿ, ಮೋದಿರ ಪೊನ್ನಾಣಿ, ನಡುಬೆರ ನಾಣ್ಯಕ್, ಕೋಟರ ಚಿಟ್ಟಯಕ್ಕ್ ಮೋರ್‌ಕ್ ಪೋಪ, ಮೂರುಟೇಕಾ. ***** – (ಈ ಕವನ ಬರೆದವರೋ ಅಥವಾ ಹೇಳಿದವರೋ ತಿಳಿಯದು) – ಸಂಗ್ರಹ: ಏ ಗ್ರೇಟರ್‍ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಕೊಡಗರ ಪದಗಳು